Hỗ trợ Raceoption - Raceoption Việt Nam

Cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ Raceoption
Một trong những thách thức lớn nhất mà nhà giao dịch gặp phải khi giao dịch là thiếu sự hỗ trợ. Nhưng tại Raceoption, bạn có hỗ trợ khách hàng qua trò chuyện video trực tiếp, gọi điện thoại và email. Trên hết, bạn có tùy chọn tham gia trò chuyện nhóm hoặc trò chuyện riêng tư.


Trò chuyện trực tuyến Raceoption

Một trong những cách thuận tiện nhất để liên hệ với nhà môi giới Raceoption là sử dụng trò chuyện trực tuyến với bộ phận hỗ trợ 24/7 cho phép bạn giải quyết mọi vấn đề nhanh nhất có thể. Ưu điểm chính của trò chuyện là Raceoption cung cấp phản hồi cho bạn nhanh như thế nào, mất khoảng 2 phút để nhận được câu trả lời. Bạn không thể đính kèm tệp vào tin nhắn của mình trong Trò chuyện trực tuyến.

Nhấp vào "Trò chuyện" ở dưới cùng bên phải của trang
Cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ Raceoption
Nó hiển thị Trò chuyện như bên dưới:
Cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ Raceoption


Hỗ trợ raceoption qua Email

Một cách khác để liên hệ với bộ phận hỗ trợ qua e-mail. Vì vậy, nếu bạn không cần câu trả lời nhanh cho câu hỏi của mình, chỉ cần gửi email tới [email protected] . Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng email đăng ký của bạn. Ý tôi là email mà bạn đã sử dụng để đăng ký trên Raceoption. Bằng cách này, Raceoption sẽ có thể tìm thấy tài khoản giao dịch của bạn qua email mà bạn đã sử dụng.


Trợ giúp raceoption bằng số điện thoại

Cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ Raceoption
Một cách khác để liên hệ với Raceoption là số điện thoại. Tất cả các cuộc gọi đi sẽ bị tính phí theo biểu phí của thành phố được chỉ định trong ngoặc. Những điều này sẽ thay đổi tùy theo nhà điều hành điện thoại của bạn.
1
+18299476393
2
+442080685335
3
3-395-0396
4
081-855-7055
5
+7-499-7033774


Cách liên hệ với Raceoption bằng Biểu mẫu liên hệ

Một cách khác để liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Raceoption là “biểu mẫu liên hệ”. Tại đây, bạn sẽ cần điền địa chỉ e-mail của mình để nhận được câu trả lời. Ngoài ra, bạn sẽ cần phải điền vào tin nhắn văn bản. Đây là tình huống tương tự như với Trò chuyện trực tuyến, bạn sẽ không thể đính kèm tệp.

Chuyển đến "Liên hệ" ở trang dưới cùng hoặc nhấp vào đây: https://www.raceoption.com/en/contacts
Cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ Raceoption

Cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ Raceoption

Cách nhanh nhất để liên hệ với Raceoption là gì?

Bạn sẽ nhận được phản hồi nhanh nhất từ ​​Raceoption thông qua Gọi điện thoại và Trò chuyện trực tuyến.


Tôi có thể nhận được phản hồi từ bộ phận hỗ trợ Raceoption nhanh như thế nào?

Bạn sẽ nhận được phản hồi ngay lập tức nếu liên hệ với Raceoption qua điện thoại. Bạn sẽ được trả lời trong vài phút nếu bạn viết qua Trò chuyện trực tuyến.


Raceoption có thể trả lời bằng ngôn ngữ nào?

Raceoption có thể trả lời câu hỏi của bạn bằng bất kỳ ngôn ngữ nào bạn cần. Người phiên dịch sẽ dịch câu hỏi của bạn và đưa ra câu trả lời cho bạn trên cùng một ngôn ngữ.
Cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ Raceoption


Liên hệ với Raceoption qua mạng xã hội

Một cách khác để liên hệ với bộ phận hỗ trợ Raceoption là Mạng xã hội. Vì vậy, nếu bạn có Bạn có thể gửi tin nhắn trên Twitter, Instagram. Bạn có thể đặt câu hỏi phổ biến trong các mạng xã hội


Trung tâm trợ giúp Raceoption

Chúng tôi có các câu trả lời phổ biến mà bạn cần tại đây: https://www.raceoption.com/en/faq
Cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ Raceoption
Thank you for rating.